Unsere AGB´s

Algemene voorwaarden van Sportograf Digital Solutions GmbH (hierna: Sportograf) Süsterfeldstr. 170, 52072 Aken voor consumenten

Status: 18 augustus 2016

§ 1 Toepassingsgebied

(1) De onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Sportograf en consumenten (hierna: klant) over het verkrijgen en de levering van goederen of digitale inhoud via de webshop http://www.sportograf.com.

(2) Voor zakelijke belanghebbenden geldt daarnaast het volgende: afwijkende voorwaarden van de besteller verplichten ons niet, ook als wij u niet nadrukkelijk tegenspreken. Als u een licentie voor afbeeldingen voor zakelijk gebruik wilt ontvangen, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Het verstrekken van een licentie aan zakelijke klanten of voor zakelijk gebruik vindt niet via ons internetaanbod plaats en is slechts na het maken van een aparte afspraak mogelijk.

§ 2 Offerte en sluiten van de overeenkomst

(1) De voorstelling van de producten in de online shop vormt geen wettelijk bindend aanbod maar een uitnodiging tot bestelling. De gekozen producten of digitale inhoud worden in een winkelwagentje weergegeven. Hier kunt u voordat u uw bestelling plaatst fouten bij het invoeren corrigeren of de bestelling wijzigen.

(2) Door op de knop [Kopen/definitief bestellen] te klikken, brengt u een bindend aanbod uit om de goederen die zich in het winkelwagentje bevinden of digitale inhoud aan te kopen. Het aanbod kan echter enkel uitgebracht en doorgestuurd worden als de klant deze contractuele verplichtingen aanvaardt door een checkbox met de tekst "algemene voorwaarden aanvaarden" te activeren en daardoor de inhoud van de algemene voorwaarden in zijn aanvraag opgenomen heeft.

(3) De ontvangst van de bestelling wordt samen met de aanname van de bestelling onmiddellijk na het versturen bevestigd door een geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mailbevestiging is het koopcontract gesloten. In afwijking daarvan wordt het koopcontract reeds gesloten op het moment dat uw creditcard gedebiteerd wordt als u met creditcard betaalt of na bevestiging van de betalingsinstructie aan PayPal als u als betalingswijze PayPal gekozen hebt.

(4) De klant kan tijdens het bestelproces in de navigatie onder de aangeboden talen de taal kiezen waarmee hij vertrouwd is om het contract af te sluiten.

§ 3 Prijzen

(1) De op de productpagina's vermelde prijzen bevatten de wettelijke btw en andere prijsonderdelen. Indien er geen andere prijzen schriftelijk met ons overeengekomen werden, gelden de huidige prijzen op de dag van de bestelling.

(2) De actuele prijzen variëren afhankelijk van het evenement. Voor ieder evenement worden betalingsgarantie en prijs apart vastgesteld. De desbetreffende prijs vindt u in prijstabel van het betreffende evenement (evenementprijslijst).

§ 4 Levering en betaling

(1) Wij proberen steeds te zorgen voor een snelle levering van de bestelde afbeeldingen. Het tijdstip van levering is daarbij afhankelijk van de gekozen betalings- en leveringsmethode. Als leveringsmethoden zijn de levering via een downloadlink en de levering op cd of dvd beschikbaar. In ieder geval vindt er een levering via een downloadlink plaats; de levering op cd/dvd vindt slechts plaats als dat apart door de klant wordt aangevraagd.

(2) Bij betalingen met creditcard of PayPal vindt de verzending van de digitale afbeeldingen uiterlijk binnen 2 werkdagen na de bestelling plaats. Wij doen echter ons best om binnen 24 uur te leveren. De levering na vooruitbetaling vindt binnen twee werkdagen plaats na bevestiging van de ontvangst van het te betalen bedrag op onze rekening.

(3) Na ontvangst van betaling bij Sportograf worden de bestelde afbeeldingen per downloadlink via e-mail aangeboden. Deze downloadlink blijft zeven dagen beschikbaar voor de klant. Na het succesvol downloaden van de afbeeldingen wordt de downloadlink automatisch gedeactiveerd. Als de downloadpoging mislukt, vindt er op aanvraag een gratis een nieuwe levering plaats. Neem hiervoor a.u.b. contact op met info@sportograf.com.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot ze volledig betaald zijn.

§ 6 Verzendkosten

(1) Voor de levering door middel van de downloadlink worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

(2) Voor de levering via cd/dvd berekenen we een vast verzendkostentarief. De forfaitaire kosten voor de verzending omvatten de verzendings-, materiaal- en verwerkingskosten. De forfaitaire kosten voor de verzending worden voor de bestelling duidelijk aangegeven. Bovendien vindt u de forfaitaire kosten voor de verzending in de betreffende eventprijslijst.

§ 7 Klantaccount

(1) We stellen onze klanten een klantaccount ter beschikking waar u uw voorgaande bestellingen kunt bekijken.

(2) Toegang tot uw klantaccount is mogelijk door het bestelnummer in combinatie met uw e-mailadres of de achternaam van de klant in te voeren of via de functie ‘Facebook Connect’.

§ 8 Garantie

Wij doen ons best om altijd professionele en scherpe afbeeldingen te leveren. In geval van terechte klachten houden wij ons aan de wettelijke garantieregelingen. De vervanging van door de klant bewerkte of gewijzigde afbeeldingen is uitgesloten.

§ 9 Gegevensbescherming

(1) Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens voor de voltooiing en afhandeling van uw bestelling. Uw gegevens worden doorgegeven aan het postorderbedrijf dat uw levering gaat uitvoeren, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Voor de afhandeling van betalingen geven wij uw betalingsgegevens eventueel door aan onze vaste bankrelatie.

(2) We sturen u regelmatig zorgvuldig uitgekozen aanbiedingen voor soortgelijke prestaties (bijvoorbeeld evenementtips, voordelen) uit ons aanbod per e-mail toe. U kunt te allen tijde via e-mail bezwaar indienen tegen het gebruik van uw e-mailadres voor commerciële doeleinden.

§ 10 Beeldrechten

(1) De gratis voorbeeldafbeeldingen bevatten geen gebruiksrecht. Een uitzondering daarop is het gebruik in ontwerpen met het oog op de aankoop van een afbeelding.

(2) De rechten op de via Sportograf verkochte afbeeldingen blijven in principe bij Sportograf. Het doel van deze licentiebepalingen is eerlijke voorwaarden voor klanten en beeldauteurs /fotografen. Met de aankoop worden voor de klant uitsluitend de volgende gedefinieerde gebruiksrechten toegekend:

* Sportograf garandeert de klant een niet exclusief, niet in sublicentie te vergeven en niet afleidbaar recht voor privégebruik van de desbetreffende verkregen afbeelding.

* De doorverkoop van geleverde digitale inhoud is niet toegestaan.

* Wijzigingen van het beeldmateriaal door foto-composing, montage of door elektronische hulpmiddelen voor het maken van een nieuw auteursrechtelijk beschermd werk zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker of een rechthebbende enkel toegelaten binnen de bepalingen van § 24 van de Duitse wet op de auteursrechten. Ook mag het beeldmateriaal niet nagetekend, aangepast, gefotografeerd of anderszins als motief gebruikt worden.

* Gebruik van het beeldmateriaal in verband met illegale, aanstootgevende of onzedige inhoud is verboden, evenals een wijziging die een verkeerde voorstelling geeft of bewerking van de afbeeldingen.

§ 11 Vermelding copyright

(1) De klant erkent dat het bij de door Sportograf geleverde afbeeldingen om beschermde werken in de zin Duitse wet op de auteursrechten gaat.

(2) Ieder gebruik, weergave of het doorgeven van het beeldmateriaal is slechts toegestaan onder de voorwaarde dat het copyright wordt vermeld, indien niet anders is afgesproken, moet de naam van de beeldauteur direct onderaan de weergave/druk in schriftelijke vorm worden aangebracht. Als de naam van de fotograaf niet bekend is, kan "© sportograf "gebruikt worden. In geen geval mag opzettelijk of nonchalant bij een licentieafbeelding van Sportograf de indruk gewekt worden dat er op het gebruik van de inhoud geen rechten berusten.

§ 12 Informatie over herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat het contract werd afgesloten.

Om uw herroepingsrecht in te roepen moet u ons, Sportograf Digital Solutions GmbH, Süsterfeldstr. 170, 52072 Aachen, info@sportograf.com, met een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief, fax of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen, informeren. Hiervoor kunt u ons standaard herroepingsformulier gebruiken. Dit is echter niet verplicht. Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Indien u dit contract herroept, dienen we u alle betalingen die we van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die ontstaan doordat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, goedkope standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terug te betalen te rekenen vanaf de dag waarop we de mededeling over uw herroeping van dit contract ontvangen hebben. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt tenzij we met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen zijn. In geen enkel geval worden voor deze terugbetaling vergoedingen berekend.

Verval van het herroepingsrecht

1. Het herroepingsrecht komt te vervallen bij een contract over de levering van niet op een fysieke gegevensdrager staande digitale inhoud, ook als we begonnen zijn met de uitvoering van het contract, nadat de klant

2. uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven dat we met de uitvoering van het contract mochten beginnen voor afloop van de herroepingstermijn en hij bevestigd heeft dat hij wist dat hij door zijn toestemming bij het begin van de uitvoering van het contract zijn herroepingsrecht verliest.

§ 13 Slotbepalingen

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, ook bij leveringen in het buitenland indien dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de klant zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft, niet gunstiger zijn voor de klant.

(2) Wij slaan het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. De algemene voorwaarden kunt u ook te allen tijde hier op deze site bekijken en downloaden.

(3) Op basis van de Verordening (EU) nr. 524/2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen stelt de Europese Commissie op de URL http://ec.europa.eu/odr een platform voor onlinebeslechting ter beschikking. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform voor het beslechten van geschillen met ons online aanbod te gebruiken.

(4) Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden in het kader van andere overeenkomsten tussen de contractuele partijen ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.

* * * * *